Get Adobe Flash player 

NASZE ATUTY:

 • W naszym przedszkolu są grupy integracyjne oraz grupy przygotowujące do integracji.
 • Zapewniamy dzieciom komfortowe warunki do zabawy i nauki w mało licznych grupach.
 • Mamy profesjonalną  kadrę pedagogiczną, która stale poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności.
 • Zapewniamy opiekę specjalistów (psychologa, logopedy, neurologopedy, pedagoga, terapeutów, oligofrenopedagoga, rehabilitanta).
 • Nasi absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym na poziomie adekwatnym do ich możliwości rozwojowych.
 • Dysponujemy odpowiednią bazą i wyposażeniem zapewniającym prowadzenie atrakcyjnych zajęć.
 • Zapewniamy zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka.
 • Dobieramy miejsce dla dziecka we właściwej dla niego grupie.
 • Jesteśmy w ścisłej współpracy z poradniami specjalistycznymi.
 • Zapewniamy bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne i dobrze wyposażone sale zajęć.
 • Gwarantujemy przyjazną i życzliwą atmosferę w placówce.