Get Adobe Flash player

Menu

Nasi Partnerzy:

 

 

Urząd i Starostwo
miasta Puck

  

NASZE ATUTY:

 • Grupy integracyjne, oddział zerowy oraz grupy przygotowujące do integracji
 • Komfortowe warunki do zabawy i nauki w mało licznych grupach.
 • Profesjonalna kadra pedagogiczna, która stale poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności
 • Opieka specjalistów
 • Nasi absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym na poziomie adekwatnym do ich możliwości
 • Odpowiednia baza i wyposażenie zapewniając prowadzenie atrakcyjnych zajęć
 • Zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka
 • Miejsce dla dziecka we właściwej dla niego grupie
 • Ścisła współpraca z poradniami specjalistycznymi
 • Bogata baza dydaktyczna, nowoczesne i dobrze wyposażone sale
 • Przyjazna i życzliwa atmosfera w placówce

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • Praca edukacyjna wykorzystująca technologie informacyjno – komunikacyjne
 • Praca metodami aktywizującymi
 • Praca z uwzględnieniem dominacji półkuli mózgowych i kanałów odbioru
 • Działania zapobiegające ryzyku dysleksji
 • Szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, indywidualnie dobranych do potrzeb i możliwości dziecka
 • Edukacyjne programy autorskie
 • Wspomaganie rodziców – warsztaty, wsparcie psychologa