Get Adobe Flash player

Menu

Nasi Partnerzy:

 

 

Urząd i Starostwo
miasta Puck

 

Zajęcia edukacyjne w przedszkolu organizowane są zgodnie z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, z uwzględnieniem dostosowań wynikających z indywidualnych potrzeb i rytmu rozwojowego dziecka. W naszym Przedszkolu realizowane są następujące zajęcia edukacyjno- terapeutyczne w ramach kompleksowego wspierania rozwoju:

  • DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  • ĘZYK ANGIELSKI
  • ETODA M.CH.KNILLÓW
  • AKTYWNOŚĆ WEDŁUG METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIK SHERBORNE
  • MUZYKOTERAPIA
image012
 • PEDAGOGIKA ZABAWY
 • DOGOTERAPIA
 • METODA KRAKOWSKA
 • RYTMIKA
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 • WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ PROF.CIESZYŃSKIEJ

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie: 

 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • METODA PORANNEGO KREGU
 • TERAPIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE
 • FIZJOTERAPIA
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • HIPOTERAPIA
 • ZAJĘCIA TERAPII WODNEJ
 • AAC- KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA
 • SUPERWIZJE
 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • METODA M.CH.KNILLÓW
 • AKTYWNOŚĆ WEDŁUG METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO SHERBORNE
 • MUZYKOTERAPIA
 • PEDAGOGIKA ZABAWY
 • DOGOTERAPIA
 • METODA KRAKOWSKA
 • RYTMIKA
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 • WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ  PROF. CIESZYŃSKIEJ

Oferta dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Małe grupy przygotowujące do integracji
 • Grupy integracyjne
 • Stała opieka specjalistów
 • Opieka nauczyciela wspomagającego
 • Szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych indywidualnie  dopieranych do potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • Codzienna indywidualna praca terapeutyczna dostosowana do potrzeb dziecka
 • Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne
 • Superwizje - diagnozy i konsultacje certyfikowanych terapeutów zewnętrznych, tworzenie indywidualnych programów terapii, monitorowanie postępów
Realizacja zadań wynikających z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Realizujemy także zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, podczas których oferujemy dzieciom, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną bezpłatną  i wieloaspektową pomoc.


Zespół specjalistów
Zespół Przedszkola tworzy starannie dobrana kadra oraz grupa specjalistów wspomagających ich pracę: psycholog, neurologopeda, logopedzi, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuci ręki, oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, surdopedagog, dogoterapeuta, rehabilitanci, terapeuci behawioralni, teraapeuta EEG BIOFEETBACKA. W naszym przedszkolu terapia prowadzona jest codziennie. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i obserwację wstępną, a zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków.