Get Adobe Flash player

Menu

Nasi Partnerzy:

 

 

Urząd i Starostwo
miasta Puck

 

DOGOTERAPIA 

Celem ogólnym zajęć psychorozwojowych z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. 

 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci:

• zwiększają aktywność i sprawność ruchową

• nawiązują dobre kontakty z rówieśnikami

• uczą się okazywać emocje 

• zwiększa się ich koncentracja, 

• zwiększają swoje poczucie odpowiedzialności i samodzielności 

• przełamują lęk przed zwierzętami 

• uczą się empatii i wrażliwości

• uczą się bezpiecznego kontaktu z psem