Get Adobe Flash player

Menu

Nasi Partnerzy:

 

 

Urząd i Starostwo
miasta Puck

 

HIPOTERAPIA

Jest forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. 

Celem hipoterapii jest przywrócenie dzieciom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

Nasze dzieci zajęcia z hipoterapii realizują w zaprzyjaźnionej Stadninie „Zwiarzinc” w Swarzewie, a terapię prowadzi certyfikowany hipoterapeuta Pani  Monika Nowicka.