Get Adobe Flash player

Menu

Nasi Partnerzy:

 

 

Urząd i Starostwo
miasta Puck

 

METODA PORANNEGO KREGU

Metoda ta polega na stymulacji polisensorycznej obejmującej takie zmysły jak : wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Rodzaj bodźców, którym poddawane są dzieci zależy od pory roku. Ten rodzaj stymulacji stosowany jest codziennie na początku dnia. Odbywa się ona w odpowiednim klimacie, dzieci siedzą w kręgu ( stąd nazwa –poranny krąg), w bezpiecznym dla siebie otoczeniu. Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody. Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne, które przyporządkowane zostały określonej porze roku. Symbole te zmieniają się cyklicznie w zależności od pory roku, stąd nazwa metody.

Cele metody:

1. Stymulacja wielozmysłowa połączona z rytualizacją czynności.

2. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, któremu służy utworzenie kręgu i ten właśnie rytuał, którego reguły są wychowankom dobrze znane. Każdy element porannego kręgu staje się z czasem dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny.

3. Komunikacja na poziomie niewerbalnym opierająca się głównie na języku znaków i symboli.

4. Prowokowanie komunikacji na poziomie werbalnym.

5. Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.