Get Adobe Flash player

Menu

Nasi Partnerzy:

 

 

Urząd i Starostwo
miasta Puck

 

PEDAGOGIKA ZABAWY 

To skuteczna metodyka pracy i organizowania życia w grupie. Pedagogika zabawy główne inspiracje teoretyczne czerpie z psychologii humanistycznej, która przyjmuje założenie, że człowiek jest zdolny do wzrostu i rozwoju oraz posiada zdolność uczenia się w oparciu o własne doświadczenie. Zabawa poprzez fakt, że zostaje podejmowana bez przymusu, jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, a jednocześnie stanowi główną formę poznawania rzeczywistości. Jest ona, sama w sobie, nagrodą i ma również duże znaczenie w uczeniu się. W pedagogice zabawy można wyodrębnić:

•  zabawy ułatwiające integrację uczestników

•  zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec gest, likwidujące napięcie psychiczne

•  zabawy fabularyzowane

•  zabawy nastawione na poznanie odczuć i doświadczeń członków grupy

•  gry dydaktyczne

•  metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników

•  metody dramowe, polegające na wykorzystaniu gry z podziałem na role

•  zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań