Get Adobe Flash player

Menu

Nasi Partnerzy:

 

 

Urząd i Starostwo
miasta Puck

 

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Do innych celów terapii ręki zalicza się także:

• poprawę umiejętności chwytu

• wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia

• wzmacnianie koncentracji

• poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

• przekraczanie linii środka ciała.